EKONOMSKA  IN
TRGOVSKA ŠOLA
 
ekonomist
 
BREŽICE
sola VIŠJA STROKOVNA
ŠOLA
 
komercialist
 
(nazaj na meni)
   
Sodelavci  VSŠ Brežice  in organi šole   
 
Predavateljski zbor
Mentorstva diplomskih del


Letni delovni načrt  (operativne in delovne verzije)

I
Predavatelji VSŠ (MŠŠ)

Postopek za imenovanje
 
Navodila za predložitev dokumentacije
 
Merila za določitev vidnih dosežkov (od 2014 dalje)

Kriteriji za spregled P/A pri vnovičnem imenovanju


  
Vprašalniki:

Delovanje šole 

 Dejavniki uspeha

Učinkovitost uporabe IT
Arhiv

Vodnik 11/12

Strokovni aktiv
Komisija za ugot. & zagot. kakovosti
Študijska komisija
Strateški svet
Kontaktni podatki:
Predavatelji