Evalvacijske ankete  

za študente:     MNENJA ŠTUDENTOV O DELU PREDAVATELJEV  2. letnika                    MNENJA ŠTUDENTOV O DELU PREDAVATELJEV                 Mnenje glede vnovičnega imenovanja

                              MNENJA ŠTUDENTOV  O  ŠOLI                               Mnenja študentov o prispevku IT k učinkovitosti študija

                                       E-knjiga pritožb in pohval                                                           Vpis izrazov nezadovoljstva
                           
Plani:                                                                                   Plan KSZK 2017/18


Poročila:     poročilo KUZK,     samoevalvacijsko poročilo 12/13     Samoevalvacija 2013/14     Evalvacija PRI1-13/14     Samoevalvacija 2014/15

                                                                                  2.  zunanja evalvacija NAKVIS  

                Samoevalvacija 2015/16                            Časovnica evalvacije 10. 11. 2017                         Poročilo o 2. NAKVIS evalvaciji            Poročilo o evalvaciji 2013        
                                                                               
                                                                                Akcijski načrt za odpravo neskladnosti 

           Vabilo na sejo KUZK  1/18                       Analiza ukrepov po evalvaciji 2013 (gradivo)            Priprava akcijskega načrta 2017 (tabele)


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                                       Aktivnosti 2017:

Evalvacija relevantnosti študijskega programa za delodajalce (marec 2017)
                         Vprašalnik:    https://goo.gl/forms/qjVOgz2vVyj76ACE3.
                                              https://goo.gl/forms/xuySgevID2nCTSs83
                          Rezultati:

Kako pomembna je posamezna izmed naslednjih značilnosti pri izbiri kandidata za službo
(izrazitejše izenačenosti izbire izmed: najmanj, malo, srednje, bolj, največ)
* končana delovnemu mestu primerna šola : bolj pomembno
* končana boljša šola (istega programa):  najmanj
* aktivnost v obšolskih dejavnostih: malo
* športna aktivnost: malo
* erazmus: različno - od nič do bolj


Za boljši delovni uspeh v našem kolektivu je pomembno predvsem
* upoštevanje delovnih navodil  100%
* zanesljiva kakovost dela 100%
* nesebična izmenjava informacij in znanja 100%


Kaj bi sodelavec moral poznati in uporabljati pri delu
(brez izrazitih izstopanj - max. freq 60%)


Pomembne praktične usposobljenosti so predvsem za
* urejanje dokumentacije  100%
* enostavnejša uporaba Worda, Excela  80%


Za delavca je pomembno da:
* ima pozitiven odnos do sprememb
* sam pridobi potrebne informacije

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxSWOT  analiza  VSŠB  (študenti 2. letnika , 24. oktober  2017)

prednosti:  parkirišče 2x, lokacija, urnik, bližina 5x, ni stroškov šolanja. induvidualni pristop 2x, dobri predavatelji, malo študentov, hitro do diplome, blizu avtobusna


slabosti: računalniki 3x, tehnika, slaba oprema, ogrevanje 4x,  streha 2x, umazane zavese,  urnik 2x,  zastarela spletna stran 3x,  nejasna navodila profesorjev, neusposobljeni predavatelji 2x, povezanost s SŠ, nič novosti več let, "šola trpi zaradi avtomatov",


priložnosti: prepoznavnost, sodelovanje s podjetji za prakso 2x, sodelovanje z drugimi šolami, zaposljivost, večja prepoznavnost,  projekti s tujino, ekskurzije 3x, izmenjave 2x, novi računalniki 2x, boljše ućilnice, nova oprema, "izobraževanje prof.",


nevarnost: slab vpis 6x, malo študentov, konkurenčne šole 4x, finance 3x, pomanjkanje predavateljev 2x, prenehanje šole, nezanimivost poklica, popoldanski pouk


SWOT ugotovitve predstavila predstavnica študentov na seji Sveta zavoda oktobra 2017


Ukrepi v izvajanju oz. že dokončani:
- zavod se je že prijavil na rapis za sofinanciranje nabave nove IT,
- konec oktobra končana obnova dotrajane kritine in zunanjih okenskih žaluzij,
- preverjanje objektivnosti pomislekov o spletni strani
        * SEO (optimizacija spletišča za ključbe besede):  Google našo stran za besedo "komercialist" rangira na absolutno 1. mesto !!!
        * Sajt ETRŠ je dejansko vizualno in tehnično dopadljivejši, kar pa obvezno ne pomeni tudi boljše funkcionalnosti