e

VIŠJA  STROKOVNA  ŠOLA  BREŽICE
 
STRETEŠKI SVET

e

 

AKTUALNO

SEJE

14

GRADIVA

predlog  LDN  16/17


p

(07) 4992 562
 
lidija.furlan@guest.arnes.si

14. seja Strateškega sveta Višje strokovne šole,  torek, 24. oktobra 2017, ob 16.00 v zbornici VSŠ (2. nadstropje).
  
Dnevni red:
1.      Sprejem dnevnega reda in potrditev zapisnika 13. seje.
2.      Imenovanje predsednika/ce Strateškega sveta.
3.      Predlog Letnega delovnega načrta Višje strokovne šole za študijsko leto 2017/2018.
4.      Razpis za vpis v program ekonomist v študijskem letu 2018/2019.
5.      Razno.

Arhiv

DRP  13-18
predlog  LDN  16/17
poročilo o realizaciji LDN 15/16
poslovno poročilo VSŠ za 2016


Podatki
- Gospodarska in izobrazbena srtruktura