Prispevek informacijske tehnologije k učinkovitosti višješolskega izobraževanja (raziskovalni projekt VSŠ Brežice 2014)

Kot (Solow) paradoks produktivnosti se označujejo rezultati empiričnih raziskav v 80-ih letih, ki so nakazovali, da raznovrstne naložbe v IT niso prispevale k povečanju skupne produktivnosti.  Kasnejše študije (npr. Brynjolfsson) so prinesle boljše rezultate a dilema glede zadostnosti  učinkov uvajanja IKT še vedno obstaja. Informatizacijo morajo spremljati komplementarni ukrepi razvoja znanja, organizacijske spremembe in inovacije. Iz dognanj raziskav je videti, da imajo od  širokopasovnega medmrežja največ koristi v okoljih z visoko razvitim znanjem, kar pa na splošno ne velja za šole, kjer so ugotavljali tudi negativne posledice na izpitne dosežke. Analize kažejo, da smo z učinki informatizacije v Sloveniji večinoma zmerno zadovoljni a je še vedno kar ¼ skrajno nezadovoljnih. Da bi pridobili boljši vpogled v zadevno problematiko na višjih strokovnih šolah, je bila izvedena raziskava katere dognanja bodo predstavljena v tem prispevku po končani anketi.


Vprašalnik za študente  o prispevku IT k učinkovitosti študija


Članek: Pojavnost produktivnostnega paradoksa IT na višjih strokovnih šolah


PPT: Predstavitev