EKONOMSKA  IN
TRGOVSKA ŠOLA
 
ekonomist
 
BREŽICE
sola VIŠJA STROKOVNA
ŠOLA
 
komercialist
 
(nazaj na meni)
   
Študijski program EKONOMIST za pridobitev  poklica KOMERCIALIST   6.1  ravni
         
Kurikul višješolskega  strokovnega programa EKONOMIST   Vsebina, razporeditev in pogoji študija
   
ekonomist
Predmetnik modula  KOMERCIALIST
   
1. letnik

  Poslovni tuji jezik 1
  Poslovno komuniciranje
  Informatika
  Poslovna matematika s statistiko
  Organizacija in menedžment
  Ekonomija
  Osnove poslovnih financ
  Trženje
  Praktično izobraževanje 1

   
  2. letnik
  Prodaja
  Nabava
  Poslovno pravo
  Ugotavljanje in zagot. kakovosti
  Oblikovanje proizvodov in t. p.
  Poslovna logistika
  Poslovni tuji jezik  2
  Praktično izobraževanje 2


 Diplomsko delo

****************
Zaposlitev ,  nadaljnji študij, ...
ZGIBANKA Z  INFORMACIJAMI
ŠOLI   IN   PROGRAMU
Predstavitvena zloženka
 Študijski vodnik
  Študentski svet 
   Študijski prostori
   Referat za študijske zadeve
   Knižnjica,   Erazmus
   Izvedbeni načrti predmetov
   Evalvacije, kakovost
LETNI   RAZPOREDI   AKTIVNOSTI
1. redni
1. izredni
2. redni
2. izredni