EKONOMSKA  IN
TRGOVSKA ŠOLA
 
ekonomist
 
BREŽICE
diplomanti VIŠJA STROKOVNA
ŠOLA
 
komercialist
 
(nazaj na meni)
   
Študentski svet
 

Organiziranost:

Študenti lahko organizirajo študentski svet. Sestavljen je iz petih članov - predstavnikov študentov prvega in drugega letnika, ki se izvolijo na tajnih volitvah. Člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika sveta. Lahko se povežejo v skupnost študentov, ki je reprezentativen organ študentov

Vloga:

- obravnava in daje pristojnim organom mnenje o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, mnenje o kandidatu za direktorja oziroma ravnatelja in o kandidatih za vnovično imenovanje v naziv predavatelja višje šole, ter sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti študentov v sodelovanju s skupnostjo študentov; 
- dajejo mnenje pred sprejetjem določb o odgovornostih, postopkih in načinu izrekanja ukrepov ter pravicah in dolžnostih študentov v disciplinskih postopkih.

Predlagajte
sošolce
 za člane
organov šole
pred volitvami
jeseni 2013

(spletni obrazec)

Linki na: ...
.