Erazmus  MOBILNOST            Erasmus listina za terciarno izobraževanje  2014 - 2020              ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION  2014 - 2020

Raziskava:  Je mobilni študent bolj zaposljiv


Projekt Erasmus+ KA1 – Konzorcij za mobilnost 2018, ki smo ga prijavili preko Skupnosti VSŠ, ODOBREN.

 

Skupaj je odobrenih 57 mobilnosti – 27 mobilnosti za študente in 30 mobilnosti osebja za vse šole konzorcija (sredstva v višini 123.800,00 EUR.)

Projekt traja od 1. junija 2018 do 31. maja 2020.

 

Vabljeni k oddaji prijav mobilnosti za študente in osebje. Pravila Skupnosti VSŠ glede koriščenja mobilnosti ostajajo takšna kot v preteklem letu. 

Pravila in prijavna obrazca za udeležence mobilnosti.  

 

Pravila projektov mobilnosti                         Prijavni obrazec za osebje                          Prijavni obrazec za študente
VSŠB se bo omogočila opravljanje prakse v tujini predvidoma v š.l. 2017/18                                            video konferenca za mobilnost 2018  https://zoom.us/j/9191337752
                                    Informacije za interesente vkljčitve v projekte mobilnosti

 Erasmus Policy Statement will be hosted here.
Outgoing mobility language policy:

Erasmus Coordinator will be providing help to prospective outgoing participants. The ones with insufficient language proficiency will be supported for language upgrade for at least 4 months before outgoing.  Any necessary pre-departure language instruction will be provided before participant mobility takes place. Before agreeing with our outgoing students and staff on their destination of mobility we will be evaluating the language knowledge needed for the successful mobility experience and evaluate their language competences. If their language competences are too low, we will offer a language course at our institution, provide them with contacts of previous participants in mobility (to learn from their experience and how they have solved their language problems) and inform them of the possibilities outside our institution.

Incoming mobility language policy:

We provide  English and German language support especially in the professional terminology according to the program and area of studies their mobility is related to. Our lecturers contact the future participants before their arrival. During this correspondence they evaluate the level of language support needed for the individual student and/or staff member. Individual language support plan will be made if needed for each incomer. We will also offer basic general language support to enable incomers for efficient integration in the culture of the host country.


Aktualne možnosti za vključitev:

informacije v zvezi s projekti konzorcija za mobilnost.

 

Projekt KA1-HE-45/16 (leto 2016) se zaključuje.

Analiza:

-          opravljenih je bilo 22 mobilnosti: 21 mobilnosti za prakso in 1 mobilnost za študij. Načrtovanih je bilo 13 mobilnosti študentov za prakso in 2 mobilnosti za študij.

-          opravljenih je bilo  20 mobilnosti za osebje: 19 mobilnosti za usposabljanje, 1 mobilnost za poučevanje. Načrtovane so bile 3 mobilnosti za poučevanje in 12 mobilnosti za usposabljanje.

 

Izkoriščenih je vseh 44.175,00 € sredstev.

 

Pridobili smo 2 projekta za dodatna sredstva:

1.       Ad futura (233. JR) in 15 študentom omogočili dodatnih 80 €/mesec – skupaj 3.767,33 €.

2.       Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij in 5 študentom omogočili dodatnih 270 €/mesec – skupaj 3.240 €.

 

Projekt KA1-HE-58/17 (leto 2017) je v teku.

Analiza:

3.       Odobrenih je 27 mobilnosti študentov (24 za usposabljanje in 3 za študij). Trenutno je koriščena 1 mobilnost, 3 so rezervirane.

4.       Odobrenih je 30 mobilnosti za osebje (25 za usposabljanje in 5 za poučevanje). Trenutno je koriščenih 9 mobilnosti, 9 je rezerviranih.

 

Sredstva so na razpolago, zato prosimo, da čimprej sporočite potrebe po mobilnostih.

 

Na voljo je dodatek Ad futura 2017 za študente. Ker bi želeli pridobiti dodatek MIZŠ (Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij), ki letos znaša 250 €/mesec, prosimo da

do srede, 17. 1. pošljete seznam študentov, katere boste poslali preko konzorcija in bi želeli koristiti dodatek.

 

Prosim za naslednje podatke:

 

V primeru, da postopka izbire še niste opravili, mi sporočite do kdaj ga boste. V kolikor se odločba CSD ne glasi na ime študenta, morate priložiti še potrdilo iz gospodinjske evidence.  

 

Prijava - projekt 2018

 

Tudi v letošnjem letu bomo kandidirali za projekt mobilnosti. Prosimo da:

-          izpolnite vlogo v prilogi,

-          izpolnite mandatno pismo v prilogi.

 

Oboje podpisano s strani odgovorne osebe in potrjeno pošljete skenirano po mailu do ponedeljka, 15. 1. 2018 na sekretariat@skupnost-vss.si in po redni pošti Skupnost VSŠ, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.

Tudi, če v projektu ne boste sodelovali, prosimo za posredovanje mandatnega pisma.

 

V konzorciju bo v prihodnje z nami sodelovala tudi gdč. Aleksandra Kotnik (sekretariat@skupnost-vss.si) in ji želim dobrodošlico.

Vsem vam pa uspešen začetek dela v 2018.

 

Lep pozdrav,

 

Jasmina Poličnik,

Strokovna sodelavka Skupnosti VSŠ


----------------------------------------------

Od konzorcija mobilnosti VSŠ: Pozdravljeni.

 

Obveščam Vas, da je prišlo v E+ konzorciju do odpovedi 2 mobilnosti s strani študentov na projektu E+ 2016.

Pomeni, da morajo biti mobilnosti izvedene do 31. maja 2018 – pričetek mobilnosti bi moral biti najkasneje 1. 4. 2018.

 

V kolikor imate kakšnega kandidata (študente 2. letnika, mlade diplomante – ki so diplomirali po 31. 5. 2017) me čimprej obvestite.