Možnosti za vključitev v projekte MOBILNOSTI                                                       Zainteresirani študeti/ke in učitelji/ice

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V E+ konzorciju do odpovedi 2 mobilnosti s strani študentov na projektu E+ 2016.

Pomeni, da morajo biti mobilnosti izvedene do 31. maja 2018 – pričetek mobilnosti bi moral biti najkasneje 1. 4. 2018.

 

Kandidati (študente 2. letnika, mladi diplomanti –  diplomirali po 31. 5. 2017) se oglasite pri ravnatelju ali v referatu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Informacije v zvezi s projekti konzorcija za mobilnost.

 

Projekt KA1-HE-45/16 (leto 2016) se zaključuje.

Analiza:

-          opravljenih je bilo 22 mobilnosti: 21 mobilnosti za prakso in 1 mobilnost za študij. Načrtovanih je bilo 13 mobilnosti študentov za prakso in 2 mobilnosti za študij.

-          opravljenih je bilo  20 mobilnosti za osebje: 19 mobilnosti za usposabljanje, 1 mobilnost za poučevanje. Načrtovane so bile 3 mobilnosti za poučevanje in 12 mobilnosti za usposabljanje.

 

Izkoriščenih je vseh 44.175,00 € sredstev.

 

Pridobili smo 2 projekta za dodatna sredstva:

1.       Ad futura (233. JR) in 15 študentom omogočili dodatnih 80 €/mesec – skupaj 3.767,33 €.

2.       Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij in 5 študentom omogočili dodatnih 270 €/mesec – skupaj 3.240 €.

 

Projekt KA1-HE-58/17 (leto 2017) je v teku.

Analiza:

3.       Odobrenih je 27 mobilnosti študentov (24 za usposabljanje in 3 za študij). Trenutno je koriščena 1 mobilnost, 3 so rezervirane.

4.       Odobrenih je 30 mobilnosti za osebje (25 za usposabljanje in 5 za poučevanje). Trenutno je koriščenih 9 mobilnosti, 9 je rezerviranih.

 

Sredstva so na razpolago, zato prosimo, da čimprej sporočite potrebe po mobilnostih.

 

Na voljo je dodatek Ad futura 2017 za študente. Ker bi želeli pridobiti dodatek MIZŠ (Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij), ki letos znaša 250 €/mesec, prosimo da

do srede, 17. 1. pošljete seznam študentov, katere boste poslali preko konzorcija in bi želeli koristiti dodatek.

 

Prosim za naslednje podatke:

  • ime in priimek študenta/študentke,
  • država mobilnosti,
  • trajanje mobilnosti,
  • ali je študent/študentka član skupnega gospodinjstva prejemnik štipendije, varstvenega dodatka, otroškega dodatka, denarne socialne pomoči, dodatka za velike družine. Dokazilo o upravičenosti morate priložiti (odločba CSD).

 

V primeru, da postopka izbire še niste opravili, mi sporočite do kdaj ga boste. V kolikor se odločba CSD ne glasi na ime študenta, morate priložiti še potrdilo iz gospodinjske evidence.  

 

Prijava - projekt 2018

 

Tudi v letošnjem letu bomo kandidirali za projekt mobilnosti. Prosimo da:

-          izpolnite vlogo v prilogi,

-          izpolnite mandatno pismo v prilogi.

 

Oboje podpisano s strani odgovorne osebe in potrjeno pošljete skenirano po mailu do ponedeljka, 15. 1. 2018 na sekretariat@skupnost-vss.si in po redni pošti Skupnost VSŠ, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.

Tudi, če v projektu ne boste sodelovali, prosimo za posredovanje mandatnega pisma.

 

V konzorciju bo v prihodnje z nami sodelovala tudi gdč. Aleksandra Kotnik (sekretariat@skupnost-vss.si) in ji želim dobrodošlico.

Vsem vam pa uspešen začetek dela v 2018.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacije  za eventuelno opravljanje praktičnega izobraževanja v tujini :

Splošne informacije
Brošura Erasmus

Zbiramo podatke o resnih interesentihKoordinacija

V luči, da bi naše sodelovanje v E+ Konzorciju za mobilnost 2017 potekalo čim bolj tekoče in kakovostno, bomo za vas pripravili krajši spletni sestanek.

 

Sestanek bo namenjen:

-          pregledu postopka organizacije in izvedbe posamezne mobilnosti (kdo, kdaj, kaj, zakaj, kako …),

-          pregledu stanja mobilnosti v E+ Konzorciju za mobilnost 2017,  

-          seznanitvijo z rezultati spletne ankete zaključenega E+ Konzorcija za mobilnost, ki je potekal v obdobju 2014-2016,

-          kratkemu pregledu orodja spletne jezikovne podpore OLS, kjer morajo vsi študenti pred in po mobilnosti (izjema so študenti, ki so v preverjanju pred mobilnostjo dosegli raven C2) preveriti svoje znanje jezika pouka/dela na mobilnosti,

-          promocijskim aktivnostim v okviru E+ Konzorcija za mobilnost.

 

 

Spletni sestanek bo potekal v ponedeljek, 5. marca 2018, ob 10. uri v konferenčnem okolju Zoom. Trajal bo največ 1 uro. Natančnejša navodila za dostop do konferenčnega okolja boste prejeli na vaš e-naslov nekaj dni pred predvidenim terminom sestanka.  

 

Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da se na spletni sestanek predhodno prijavite preko spletnega obrazca https://www.1ka.si/a/157483.

 

na CMEPIUS-u bomo za pogodbeno leto 2018, namesto običajnega poletnega sestanka za pogodbenike, na začetku junija organizirali dvodnevni dogodek, namenjen vsem pogodbenikom in koordinatorjem projekta E+ – akcije KA103 in KA107 (tudi na ravni posameznih enot – fakultet, oddelkov …).

 

Dogodek smo poimenovali »Poletna šola za koordinatorje E+ v visokem šolstvu«, saj bomo poleg pogodbenih vsebin predstavili tudi druge, za katere upamo, da vam bodo koristile pri vašem delu – tako na ravni upravljanja projekta, kot tudi komunikacije s ciljnimi skupinami.

 

Okvirni program tako predvideva naslednje vsebine:

-          pregled pogodbe: naloge in obveznosti v posameznih fazah projektnega cikla, finance, nov model spremljanja projektov;

-          strateško načrtovanje projektov;

-          spremljanje in merjenje učinkov projektov;

-          uporaba sodobnih komunikacijskih orodij pri promociji projekta in diseminaciji rezultatov;

-          skrite kompetence;

-          internacionalizacija doma.

 

Trenutno se usklajujemo tudi s kolegi iz avstrijske agencije, z namenom, da bi del programa namenili srečanju s predstavniki agencije in visokošolskih institucij – neformalnemu druženju in izmenjavi dobrih praks.

 

Pri izvedbi programa bodo, poleg sodelavcev CMEPIUS, sodelovali tudi zunanji strokovnjaki.

 

Zaradi lažje organizacije dogodka vas vljudno prosimo, da do petka, 26. 1. 2018 na povezavi TUKAJ izpolnite krajšo anketo, s katero izrazite svoj interes za udeležbo na dogodku ter preferenčni datum izvedbe. Vabljeni tudi k podajanju predlogov tem, za katere bi želeli, da jih vključimo v program. Anketa NE pomeni prijave na dogodek, te bomo zbirali kasneje. Vaši odgovori nam bodo v pomoč pri izbiri ustrezne lokacije in določitvi ustreznejšega termina.

 

Stroške poletne šole (predavanja, gradiva, prehrana, družabne aktivnosti) bo v celoti kril CMEPIUS, sami pokrijete le stroške nastanitve, ki jo bomo organizirali po ugodnejši ceni. Poletna šola predvidoma ne bo potekala v nobenem od visokošolskih središč.