EKONOMSKA  IN
TRGOVSKA ŠOLA
 
ekonomist
 
BREŽICE
sola VIŠJA STROKOVNA
ŠOLA
 
komercialist
 
(nazaj na meni)
   
Višja strokovna šola Brežice   
 
Splošno o višjih strokovnih šolah

Poslanstvo

Zagotavljanje kompetenčnega kadra za samostojno prevzemanje komercialnih in sorodnih operativnih nalog v podjetjih in ostalih ustanovah v regiji. Študenti  pridobivajo znanja, veščine, razvijajo spretnosti in podjetnost z aktivnimi oblikami študija in interaktivnimi metodami ob učinkoviti IKT podpori. Delodajalci s svojo udeležbo pri praktičnem izobraževanju v realnem delovnem okolju soustvarjajo svoje bodoče potencialne sodelavce. Ob vstopu na trg dela imajo diplomanti razvite kompetence in socialno mrežo za uspešno opravljanje svojega poklica s čimer lahko tudi največ prispevajo širši družbeni skupnosti.

 Vizija

VSŠB vidi obstoječe razmere in najbolj verjetne širše ekonomske trende tudi kot priložnost ali celo kot primerjalno prednost pri delovanju in nadaljnjem razvoju. Zato bomo z vztrajanjem izkoristili strukturne spremembe in pripravljeni dočakali naslednji pozitivni makroekonomski cikel v katerem bodo naši diplomanti pomemben dejavnik konjukturnih gibanj. Položaj šole bo v neizogibno gospodarneje urejenih družbenih pogojih lahko samo še boljši.

 Vrednote

Podjetnost, gospodarnost, profesionalnost, inovativnost, kompetenčnost

  
vssb.ico

Ravnatelj: mag. Jože Kranjc


Referat:  Lidija Furlan 
Uradne ure


Knjižnica: Deja Avsec, prof.

Obratuje za študenteProjekti:

V podjetništvo
zaradi priložnosti

Komercialni dan na šoli
Višješolska prijavna služba
Sestava organov šole  
Srednjeročni razvojni načrt  2013-18
 Katalog informacij javnega značaja
Poročilo na LDN             Poročilo za 2017
O nas:
lokalno.si
Podelitev diplom - foto galerija
Ekskurzija v GEN,     ...2     ...3