Dolgoročni razvojni program Posavja 2014-20


           V podjetništvo zaradi priložnosti   Projekt razvoja človeških virov:

 Delovna mesta so posledica ne-le razpoložljivih prednosti (znanja, idej), temveč tudi zaznanih priložnostih, ki si jih bomo upali izkoristiti

Prioritete: znanje, zaposlovanje mladih, podjetnost, zeleno podjetništvo, kooperacija, izboljšanje konkurenčnosti

Cilji  so prestrukturiranje starostne sestave zaposlenih, izboljšanje razmerja med zasebnim in javnim sektorjem, izboljšanje zaposlitvene fleksibilnosti, zagotovitev 
mladim visoko usposobljenim strokovnjakom čimprejšnji vstop v delovno aktivnost  za implementacijo pridobljenih znanj pred zastarevanjem le-teh in stem zagotoviti možnosti za njihovo ekonomsko osamosvojitev in čimprejšnjo okrepitev gospodarstva kar dolgoročno pogojuje prosperiteto celotne družbe.

Poraba EU in drugih virov, ki se - in se bodo še v večjem obsegu namenjala za reševanje prioritetnih problematik, ni naš cilj ampak priložnost in sredstvo za realizacijo konkretnih zamisli tako, da bo v lokalni in naši širši družbeni skupnosti "imel vsak  nekaj od tega".

Projektna strategija RRA                              Projektni list  VSŠB   

Pareto pristop: izkoristimo največje prednosti in popravimo kritične slabosti
   
Statistika, ocene, podatki, analizde, napovedi, zgledi                                                                     http://www.vs-kombre.kk.edus.si/komercialist/DRP_13-20.html
Bejbiji
Skupaj z mamo na zavod ...
Boomerang Babies
Middle-class young 'will fare worse than their parents'
Young adults living with their parents: An international comparison
Five Steps to Escape Your Comfort Zone
5 tips to leave your comfort zone and keep their entrepreneurial spirit
Cona udobja
Z diplomo, brez službe in brez opcij? Obstajajo možnosti!
Creating An Innovation Culture: Accepting Failure is Necessary
Embracing Risk in Career Decisions
Starting A Company: Take The Risk
The Startup Entrepreneur's Guide To Risk Management
Want to be an entrepreneur? First, ask yourself these five questions
Busting the Myths of Entrepreneurship
10 Myths About Successful Entrepreneurs
Identifying business opportunities should be core to management education
Opportunity Identification and Its Role

Future skills supply and demand in Europe
Germany’s Skilled Labour Shortage
Germany struggles with skilled labour shortage
Fachkräftemangel
Konkurenčnost gospodarstva in investicije v izobraževanje
Nezaznane priložnosti
Efektuacija  - nova paradigma podjetništva za 21. stoletje
Razvijanje podjetniške priložnosti
Business Ideas vs. Business Opportunities: What is the Difference

Gospodarske družbe Posavja
Razmerje med tržnim in javnim sektorjem v Posavju
V javnem sektorju je 40.000 ljudi preveč
Brez ukrepov bo delovno sposobnih pol manj
KISA   ,     The knowledge-intensive business services sector
Za Slovenijo devet milijonov evrov za mlade brezposelne
Slovenija še brez načrta za porabo sredstev za zaposlovanje mladih

“Homeshoring” A New Trend in Employment
Warum die gesellschaftlichen Werte entscheiden
Gen Y makes a mark and their imprint is entrepreneurship
Entrepreneurial Lifestyle
Be Your Own Boss and Much More
Freelance Lifestyle
influencer marketing, content marketin
Unternehmergeist im Unterricht fördern

Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)
Haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft
Entrepreneurial Company and the Limited – A Comparison
A new type of company for GermanyNaši "mama hoteli" - najboljši na svetu


(Ne)podjetnost, kot kritično slabost,  je možno izkoristiti tudi kot priložnost !!!