Zaposlitveni potencial poklica


Število bodočih kadrovskih potreb se statistično  napoveduje na podlagi  obstoječega števila delovnih mest in stopnje nadomeščanja le-teh ter predvidenih rasti.
Za ZDA velja, da je v 10-ih letih potrebno nadomestiti (zaradi upokojevanja idr..) okoli 23% vseh zaposlenih.  Po posameznih poklicih je to lahko različno.
Tako je tam stopnja nadomeščanja komercialistov pribl. 2,5% letno poleg tega pa imajo rast števla tega poklica ocenjeno na 0,9% letno.

Če bi te stopnje upoštevali v našem okolju (žal za to nimamo narejenih domačih analiz), bi pri obstoječih skoraj 24 000 komercialistih v Sloveniji
lahko računali na okoli 800 potrebnih zaposlitev letno.  

potenciali