Odvisnost plače od branže zaposlitve
(povprečno za vse poklice, Nemčija)